Verschillende soorten hoofdpijn

Niet elke hoofdpijn is hetzelfde, daarbij is het belangrijk te achterhalen wat voor type hoofdpijn of combinatie van hoofdpijnen je hebt. Dit is nodig om de behandeling goed passend te maken.

Primaire hoofdpijn

Primaire hoofdpijn is een aandoening die op zichzelf staat, deze vorm kent per definitie geen duidelijke oorzaak. Onder primaire hoofdpijn vallen onder andere spanningshoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn. 

Secundaire hoofdpijn

Deze soort hoofdpijn is meer een symptoom die wordt toegeschreven aan een bekende aandoening of lichamelijke afwijking, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn die veroorzaakt wordt door een probleem in de nek, kaak of hoofdpijn door overmatig medicijn gebruik of de welbekende ‘kater hoofdpijn’.

Wat voor hoofdpijn heb jij?

Migraine

 • enkelzijdige heftige bonzende hoofdpijn
 • aanvalsgewijs; van 4 uur tot 3 dagen
 • kan gecombineerd zijn met misselijkheid en braken
 • gepaard met overgevoeligheid van licht en geluid
 • wordt erger bij inspanning
 • aura verschijnselen (visuele tekenen) 

Spanningshoofdpijn

 • dubbelzijdige hoofdpijn
 • drukkend strak bandgevoel rondom het hoofd, milde hoofdpijn
 • aanvalsgewijs
 • wordt niet erger bij inspanning
 • onder te verdelen in episodische en chronische spanningshoofdpijn

Clusterhoofdpijn

 • De meest heftige hoofdpijn vorm en komt bij minder dan 1% van de bevolking voor. Met dit soort hoofdpijn kun je het best terecht bij een neuroloog. Merken we dat je met deze klacht loopt, zorgen we er voor dat we samen contact opnemen met de specialist.

Hoofdpijn vanuit de kaak

 • dubbel/enkelzijdige hoofdpijn
 • zeurend/stekend van aard
 • straalt door naar het hoofd
 • vermoeide kaakspieren
 • knarsen of klemmen
 • bewegingen van de kaak beïnvloeden de klacht
 • klachten na het slapen of na het eten

Hoofdpijn vanuit de nek

 • dubbel/enkelzijdige hoofdpijn
 • zeurend of stekend van aard
 • straalt door naar de nek of naar het hoofd
 • bewegingen van de nek beïnvloeden de klacht
 • beperkingen in de mobiliteit van de nek
 • nektrauma in de voorgeschiedenis

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn

 • bij overmatig gebruik van medicatie
 • langer dan 3 maanden achter elkaar
 • Paracetamol en/of ontstekingsremmers (NSAID’s) > 15 dagen per maand
 • Triptanen > 10 dagen per maand

Wil je grip krijgen op jouw hoofdpijn?

U kunt direct online een afspraak maken.